Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Robustification of statistical and econometrical regression methods
Název práce v češtině: Robustifikace statistických a ekonometrických metod regrese
Název v anglickém jazyce: Robustification of statistical and econometrical regression methods
Klíčová slova: multikolinearita, odlehlá pozorování, robustní detektor multikolinearity, robustní hřebenová regrese
Klíčová slova anglicky: multicollinearity, outliers, robust detector of multicollinearity, robust ridge regression
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
  RNDr. Marek Malý, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK