Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrální reprezentace v nekompaktním případě
Název práce v češtině: Integrální reprezentace v nekompaktním případě
Název v anglickém jazyce: Integral representation theorems in noncompact cases
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.03.2006
Datum zadání: 28.03.2006
Datum a čas obhajoby: 13.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Protože se jedná o poměrně složitou problematiku a v současnosti neexistuje žádná monografie v této oblasti, posluchač nejprve zpracuje časopisecké a preprintové materiály shrnující dosavadní výsledky v této problematice. Bude zapotřebí vyšetřovat borelovské míry i na nekompaktních prostorech. Poté se soustředí na na zpracování teorie a na řešení některých otevřených problémů.
Seznam odborné literatury
G. Choquet : Lectures on analysis II, W.A. Benjamin 1969

R.R. Phelps : Lectures on Choquet’s theorem, Springer 2001

W. Rudin : Functional analysis, 1973

E.M. Alfsen : Compact convex sets and boundary integrals, Springer 1971

G. Winkler: Choquet order and simplices, Springer 1985

S.S. Khurana: Barycenters, pinnacle points, and denting points
Trans. Amer. Math. Soc. 180(1973), 497 - 503
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK