Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Topological and descriptive methods in the theory of function and Banach spaces
Název práce v češtině: Topologické a deskriptivní metody v teorii funkčních a Banachový prostorů
Název v anglickém jazyce: Topological and descriptive methods in the
theory of function and Banach spaces
Klíčová slova: Choquetova teorie, funkční prostor, simplex, abstraktní Dirichletův problém, slabě kompaktní operátor
Klíčová slova anglicky: Choquet theory, function space, simplex, abstract Dirichlet problem, weakly compact operator
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 19.11.2007
Datum a čas obhajoby: 15.04.2011 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:10.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.04.2011
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
  prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
 
 
Zásady pro vypracování
Student se zaměří na hlubší vlastnosti objektů v Choquetově teorii funkčních prostorů, zejména na součiny a limity prostorů, Dieudonného vlastnost a afinní obrazy konvexních množin.
Seznam odborné literatury
Johnson, W. B., Lindenstrauss, J.: Handbook of the geometry of Banach spaces, Vol. I and II, North-Holland, Amsterdam, 2001
Asimow, L., Ellis, A. J.: Convexity theory and its applications in functional analysis. London Mathematical Society Monographs, 16. Academic Press, Inc. [Harcourt Brace Jovanovich, Publishers], London-New York, 1980.
Předběžná náplň práce
Student se zaměří na hlubší vlastnosti objektů v Choquetově teorii funkčních prostorů, zejména na součiny a limity prostorů, Dieudonného vlastnost a afinní obrazy konvexních množin.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The sudent will study deeper properties of objects in the Choquet theory of function spaces, in particular, products and limits of function spaces, the Dieudonné property and affine images of convex sets.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK