Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bioapplications of novel nanostructured materials
Název práce v češtině: Bioaplikace nových nanostrukturních materiálů
Název v anglickém jazyce: Bioapplications of novel nanostructured materials
Klíčová slova: luminiscence, nanočástice, křemíkové nanokrystaly, nanodiamanty, fluorescenční značka, bioaplikace
Klíčová slova anglicky: luminescence, nanoparticles, silicon nanocrystals, nanodiamonds, fluorescent labels, bio-applications
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2007
Datum zadání: 08.11.2007
Datum a čas obhajoby: 11.04.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:19.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 11.04.2012
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
  prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK