Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Using Dependency Tree Structure for Czech-English Machine Translation
Název práce v češtině: Using Dependency Tree Structure for Czech-English Machine
Translation
Název v anglickém jazyce: Using Dependency Tree Structure for Czech-English Machine
Translation
Klíčová slova: Using Dependency Tree Structure for Czech-English Machine//Translation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.02.2007
Datum zadání: 09.02.2007
Datum a čas obhajoby: 07.03.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.02.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:09.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.03.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK