Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Software pro česko-čínský a čínsko-český slovník
Název práce v češtině: Software pro česko-čínský a čínsko-český slovník
Název v anglickém jazyce: Software for a Czech-Chinese and Chinese-Czech dictionary
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Homola, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2006
Datum zadání: 29.01.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: Mgr. Pavel Straňák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem je vytvořit elektronický česko-čínský a čínsko-český slovník,
který bude použitelný jak pro úplného začátečníka tak i pro zkušeného
sinologa. Databáze bude obsahovat jednotlivá slova, s příklady a
slovníkovými charakteristikami - slovní druh, obor, pokud se jedná o
technické slovo apod. Čínské znaky budou zobrazovány v čínském fontu,
v přepisu pinyin a v romanizaci.
Jádro práce bude tvořit programování databázového stroje, který bude
operovat nad datovým souborem slovníku a bude umožňovat i složitější
dotazy.
Seznam odborné literatury
Čermák, F., Blatná, R.(1995): Manuál lexikografie. H&H. Praha
Kukol, P., Gray, J. (2004): Sequential File Programming Patterns and
Performance with .NET, Microsoft Technical Report, Redmond
Cormen, T.,Leiserson, C., Rivest, R.,Stein, C.(2001): Introduction
to Algorithms. The MIT Press. Cambridge
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK