Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv slabé elektronové korelace na elektronové vlastnosti neuspořádaných kondenzovaných systémů
Název práce v češtině: Vliv slabé elektronové korelace na elektronové vlastnosti neuspořádaných kondenzovaných systémů
Název v anglickém jazyce: Influence of a weak electron correlation on electron properties of disordered condensed systems
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2006
Datum zadání: 05.01.2006
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Oponenti: Václav Drchal
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zevrubně se seznámit s teorií středního pole pro neuspořádané a korelované kondenzované systémy. Pochopit a aktivně využít kvantově mechanické odvození v přiblížení tzv. koherentního potenciálu pro neinteragující elektrony. Zároveň pochopit konstrukci teorie středního pole z hlediska mnohočásticové teorie ve smyslu limity nekonečného počtu prostorových rozměrů. Cílem diplomové práce je zformulovat teorie středního pole pro náhodné systémy korelovaných elektronů, kde korelace se započítá jen na úrovni Hartreeho přiblížení. Tuto teorii pak použít jednak na určení jednoelektronových vlastností, ale hlavně na určení dvouelektronových vrcholových funkcí důležitých pro transportní vlastnosti. Kvantitativně analyzovat vliv síly elektronové korelace na analytické vlastnosti a chování dvouelektronové vrcholové funkce.
Seznam odborné literatury
B. Velický, S. Kirkpatrick a H. Ehrenreich - Phys. Rev. 175, 747 (1968)
B. Velický - Phys. Rev. 184, 614 (1969)
R. J. Elliot, J. A. Krumhansl a P. L. Leath - Rev. Mod. Phys. 46, 465 (1974)
V. Janiš a D. Vollhardt - Phys. Rev. B 46, 15712 (1992)
V. Janiš - DrSc. Disertace, UK Praha 1995
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK