Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Katalog a distribuce video souborů
Název práce v češtině: Katalog a distribuce video souborů
Název v anglickém jazyce: Distribution and catalogue of video files
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Antonín Kosík
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.03.2006
Datum zadání: 30.03.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: RNDr. Tomáš Kalibera, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vypracovat skripty pro katalogizaci, vyhledávání a publikování odkazu (streaming, bittorrent, download, podcasting) na videosoubory v různých formátech.
Práce by se měla držet následujících zásad:

- řešit multijazykovost
- rss a podcasting
- Kaskádové styly
- Php, SQL (příp. datábázová abstrakce)
Seznam odborné literatury
http://en.wikipedia.org/wiki/Podcasting
http://www.ipodder.org/whatIsPodcasting
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vypracovat skripty pro katalogizaci, vyhledávání a publikování odkazu (streaming, bittorrent, download, podcasting) na videosoubory v různých formátech.
Práce by se měla držet následujících zásad:

- řešit multijazykovost
- rss a podcasting
- Kaskádové styly
- Php, SQL (příp. datábázová abstrakce)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK