Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monitorování serverů zapojených do výpočetního GRIDu
Název práce v češtině: Monitorování serverů zapojených do výpočetního GRIDu
Název v anglickém jazyce: Monitoring of GRID resources
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2007
Datum zadání: 11.04.2007
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: RNDr. Ing. Jiří Peterka
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK