Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experimentální systém pro přípravu tenkých vrstev pro mikrovlnné obvody v pásmu 10 GHz.
Název práce v češtině: Experimentální systém pro přípravu tenkých vrstev pro mikrovlnné obvody v pásmu 10 GHz.
Název v anglickém jazyce: Experimental system for preparation of thin films for microwave circuits in the 10 GHz.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.11.2005
Datum zadání: 18.11.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování:
1. Studium literatury, zejména časopisecké, týkající se nanášení tenkých vrstev impulsními metodami (pulsní magnetron, pulsní režim plazmové trysky).
2. Návrh spínacího obvodu pro impulsní režim stejnosměrně napájené plazmové trysky. Parametry: spínací napětí do 2kV, spínací proud do 20A.
3. Konstrukce spínacího obvodu s tranzistory IGBT.
4. Oživení konstrukce a ověření parametrů vyrobeného obvodu.
5. Vypracování písemné zprávy.Seznam odborné literatury
Speciální literatura, zejména časopisecká, bude zadána po dohodě s vedoucím bakalářské práce.

Základní literatura:
1. J. Reece Roth, Industrial Plasma Engineering, volume 1, chapters 5, 9 and 12, volume 2, chapters 21-24. Institute of Physics Publishing, 1995, ISBN 0-7503-0318-2.
2. M.A. Liebermann, A.J. Lichtenberg, Principles of Plasma Discharges and Material Processing, John Wiley and Sons, 1994, ISBN 0-471-00577-0, pp. 450-471, 512-515.
3. Katalogy elektronických součástek v tištěné a www formě.


Předběžná náplň práce
V současné době rostou požadavky na technologii výroby mikrovlnných obvodů a elementů pro přenos informací v pásmu 10 GHz. Jedna se o mikrovlnné kondenzátory, varaktory, posunovače fáze, směrové dielektrické laditelné antény atd. Základem těchto komponent jsou většinou tenké vrstvy s vysokou dielektrickou konstantou a malými ztrátami. Další vlastností těchto materiálů je možnost změny dielektrické konstanty pomocí přiloženého elektrického napětí. Téma je zaměřeno na realizaci části experimentálního systému pro přípravu a studium těchto materiálů pomocí nízkotlakého proudícího plazmatu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK