Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza nárazů větru na území České republiky
Název práce v češtině: Analýza nárazů větru na území České republiky
Název v anglickém jazyce: Analysis of wind gusts over the area of the Czech Republic
Klíčová slova: nárazy větru, analýza extrémních hodnot, mapa extrémního větru, doba opakování
Klíčová slova anglicky: wind gusts, extreme value analysis, extreme wind map, return period
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. (32-UFAAV)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2006
Datum zadání: 30.11.2006
Datum a čas obhajoby: 02.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
  prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.
 
 
Konzultanti: RNDr. Josef Štekl, CSc.
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK