Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Materiály pro sluneční články založené na tenkých vrstvách křemíku
Název práce v češtině: Materiály pro sluneční články založené na tenkých vrstvách
křemíku
Název v anglickém jazyce: Materials for Solar Cells Based on Thin Silicon Films
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2006
Datum zadání: 19.10.2006
Datum a čas obhajoby: 31.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.10.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:19.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.10.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK