Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání školních problémů a způsoby jejich zvládání u dětí staršího školního věku
Název práce v češtině: Vnímání školních problémů a způsoby jejich zvládání
u dětí staršího školního věku
Název v anglickém jazyce: How children aged 11 - 15 years percieve and manage their problems at school
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2005
Datum zadání: 20.01.2005
Datum a čas obhajoby: 22.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2007
Oponenti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK