Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Viscous flow in elastic vessels
Název práce v češtině: Vazké proudění tepnou-analýza samobuzených oscilací
Název v anglickém jazyce: Viscous flow in elastic vessels
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Filozofická fakulta UK (32-FFUK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.07.2006
Datum zadání: 14.07.2006
Datum a čas obhajoby: 01.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:14.07.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK