Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vědecké dílo Bohumila Bydžovského
Název práce v češtině: Vědecké dílo Bohumila Bydžovského
Název v anglickém jazyce: Scientific work of Bohumil Bydzovsky
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2006
Datum zadání: 20.06.2006
Datum a čas obhajoby: 04.08.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:20.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 04.08.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK