Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Limitní věty v pravděpodobnosti, rychlost konvergence
Název práce v češtině: Limitní věty v pravděpodobnosti, rychlost konvergence
Název v anglickém jazyce: Limit Theorems in Probability, Rates of Convergence
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Kupsa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2005
Datum zadání: 15.11.2005
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:27.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka nastuduje uvedenou literaturu. Porovná jednotlivé typy limitních vět. Zaměří se na výsledky týkající se rychlosti konvergence. Teorii bude demonstrovat na příkladech.
Seznam odborné literatury
Ash, B.: Probability and Measure Theory. Acadedmic Press, 2000.
Štěpán, J.: Teorie pravděpodobnosti. Academia, 1987.
Rényi, A.: Teorie pravděpodobnosti. Academia, 1972.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK