Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Asymptotické chování řešení evolučních rovnic na neomezených prostorových oblastech
Název práce v češtině: Asymptotické chování řešení evolučních rovnic na neomezených
prostorových oblastech
Název v anglickém jazyce: Asymptotic behaviour of solutions to evolutionary partial differential equations on unbounded spatial domains
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2006
Datum zadání: 13.04.2006
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK