Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulace burzovního trhu
Název práce v češtině: Simulace burzovního trhu
Název v anglickém jazyce: Simulation of Stock Exchange
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Bálek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2005
Datum zadání: 14.11.2005
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: Mgr. Michal Karásek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznamte se základními principy chování burzovního trhu a principy fungování a implementace umělých neuronových sítí.
Naimplementujte program umožňující "inteligentní" (tj. s využitím metod umělé inteligence a strojového učení) predikci chovaní na burzovním trhu s vhodnou vizualizací.
Seznam odborné literatury
[1] Raul Rojas: Neural Networks: A Systematic Introduction; Springer (1996)
[2] G. Peter Zhang: Neural Networks in Business Forecasting; (2003)
[3] Jan Dědič: Burza cenných papírů a komoditní burza; 1. vyd. Prospektrum, Praha (1992)
[4] P. Musílek: Finanční trhy a investiční bankovnictví; 1. ETC Publishing, Praha (1999)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK