Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umělá inteligence do hry 3D bludiště
Název práce v jazyce práce (slovenština): Umělá inteligence do hry 3D bludiště
Název práce v češtině: Umělá inteligence do hry 3D bludiště
Název v anglickém jazyce: Artificial intelligence for 3D maze game
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Štanclová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2005
Datum zadání: 14.11.2005
Datum a čas obhajoby: 31.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:31.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2008
Oponenti: RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a implementovat bota do hry 3D bludiště. Rozhodování bota je možné realizovat např. pomocí konečného stavového automatu. Součástí boje bota bude nalezení a zaměření nepřítele (pro bota je to člověk), vybrání vhodné zbraně, střelba a následné doplnění zdraví a nábojů sběrem příslušných objektů. Navigace a pohyb bota bude řešen pomocí tzv. waypointů. Práce bude obsahovat také analýzu různých přístupů a implementace nejvhodnějšího algoritmu pro tuto hru.

Program bude implementován pro OS win32.
Seznam odborné literatury
[1] AI in computer games: S. Rabin (ed.): AI Game Programming Wisdom, Charles River Media (2002)
[2] Direct seek behaviour: M. Jakob. Directional extension of seek steering behaviour. In: Proceedings of Game-ON 2003, Ghent, Belgium (2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK