Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozorované změny vybraných klimatických charakteristik
Název práce v češtině: Pozorované změny vybraných klimatických charakteristik
Název v anglickém jazyce: The observed changes in selected climatic characteristics
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2006
Datum zadání: 20.04.2006
Datum a čas obhajoby: 20.04.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.04.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK