Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokusy se vzduchovou dráhou
Název práce v češtině: Pokusy se vzduchovou dráhou
Název v anglickém jazyce: Experiments with air track
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2005
Datum zadání: 14.11.2005
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem diplomanta bude navrhnout a odladit novou sadu pokusů - jednak s lineární, jednak s rotační vzduchovou dráhou. K těmto pokusům zpracuje potřebnou dokumentaci (návody + didaktické poznámky a případně další materiály). Výsledkem práce bude také elektronický návod ke dvěma tříhodinovým úlohám. Jedna z nich bude určena pro Praktikum školních pokusů I, druhá pro výběrové praktikum školních pokusů. Návod bude bude součástí elektronikých podpůrných souborů pro praktika školních pokusů, na jejichž tvorbě se v současnosti pracuje.
Seznam odborné literatury
Svoboda M. a kol.: Praktikum školních pokusů I. UK Praha 2001.
Sears F. W., Zemansky M. W., Young H. D.: University Physics. Addison-Wesley Publishing Company,London 1977.
Návody k pokusům se vzduchovou dráhou vydané firmami, které tuto pomůcku vyrábí (Phywe, Leybold, ...)
Předběžná náplň práce
Od konce roku 2004 vlastní KDF MFF UK novou vzduchovou dráhu firmy Phywe. Jde o lineární vzduchovou dráhu a kotouč rotující na vzduchovém polštáři. S touto pomůckou lze provádět řadu pokusů v Praktiku školních pokusů I (resp. v některém z výběrových praktik). Prozatím jsme do praktika zařadili pouze základní sadu pokusů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK