Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální principy v technice
Název práce v češtině: Fyzikální principy v technice
Název v anglickém jazyce: Physical Principles in Technic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2005
Datum zadání: 14.11.2005
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Oponenti: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem diplomantky bude prozkoumat činnost běžných technických zařízení, najít fyzikální principy, na nichž je činnost těchto zařízení založena, a vše náležitě vysvětlit. Cílem práce bude vytvořit text (i v elektronické podobě, tak aby mohl být vystaven na Fyzwebu), který principy vybraných zařízení vysvětlí. Součástí výstupu práce budou také návrhy na využití těchto zařízení ve výuce fyziky.
Seznam odborné literatury
Literaturu pro tuto práci nelze předem určit. Záleží na tom, které přístroje a zařízení si diplomantka vybere. Literaturou budou různé manuály, encyklopedie a monografie. Poznatky lze čerpat také z různých www stránek.
Předběžná náplň práce
Každý den přicházíme do styku s různými technickými zařízeními. Mnohé z nich vznikly díky tomu, že lidé pochopili mnoho fyzikálních principů, které následně aplikovali při vývoji nejrůznějších zařízení. Tato zařízení běžně používáme, a mnohdy ani netušíme, jaké fyzikální děje právě usnadňují naši činnost. Většinu lidí to netrápí, ale učitel fyziky by měl těmto problémům věnovat pozornost. Mnohdy totiž může běžné přístroje využít při výuce a často se také setká s dotazy žáků, proč a jak to či ono funguje.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK