Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generovanie obrázkov a animácií pomocou L-sytémov
Název práce v češtině: Generovanie obrázkov a animácií pomocou L-sytémov
Název v anglickém jazyce: Generation of images and animations using L-systems
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. František Mráz, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2005
Datum zadání: 12.11.2005
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Oponenti: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cieľom práce je navrhnúť systém na editáciu a vizualizáciu planárnych a priestorových scén obsahujúcu elementárne objekty a objekty popísané Lindenmayerovými systémami. Vizualizácia planárnych scén bude priama, priestorové scény budú vizualizované prostrednictvím popisu v jazyku VRML. K vizualizácii VRML bude použitý externý program. Systém by mal umožniť zachytávať vybrané štádiá vývoja objektov podľa Lindenmayerových systémov tak, aby bolo možné animovať vývoj objektu.
Seznam odborné literatury
S. Lam, S. A. King: Animation of Tree Development. In: Image and Vision Computing, Massey University, Palmerston North, New Zealand, 26-28 November, 2003, pp. 297-302.

P. Prusinkiewicz, J. Hanan and R. Měch: An L-system-based plant modeling language. In: M. Nagl, A. Schuerr and M. Muench (Eds): Applications of graph transformations with industrial relevance. Proceedings of the International workshop AGTIVE'99, Kerkrade, The Netherlands, September 1999. LNCS 1779, Springer, Berlin, 2000, pp.395-410.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK