Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Locating Performance Regressions In Code
Název práce v jazyce práce (slovenština): Locating Performance Regressions In Code
Název práce v češtině: Lokalizovanie zmien výkonnosti v kóde
Název v anglickém jazyce: Locating Performance Regressions In Code
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2005
Datum zadání: 11.11.2005
Datum a čas obhajoby: 28.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2008
Oponenti: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Investigate the issues related to locating a performance regression in the source code of the system under test based on the results of profiling. Consider the profiling support available in contemporary development environments and operating systems and, if necessary, propose extensions to the profiling support. Design a platform independent framework for locating performance regressions and test the framework within the scope of the regression benchmarking project on MONO and CORBA implementations.
Seznam odborné literatury
Kalibera, T., Bulej, L., Tuma, P.: Quality Assurance in Performance: Evaluating Mono Benchmark Results, SOQUA 2005.

Kalibera, T., Bulej, L., Tuma, P.: Automated Detection of Performance Regressions: The Mono Experience, MASCOTS 2005.

Kalibera, T., Bulej, L., Tuma, P.: Benchmark Precision and Random Initial State, SPECTS 2005.

Bulej, L., Kalibera, T., Tuma, P.: Repeated Results Analysis for Middleware Regression Benchmarking, PEVA 60.

Buble, A., Bulej, L., Tuma, P.: CORBA Benchmarking: A Course With Hidden Obstacles, IPDPS 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK