Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slévání rozdílných verzí textových souborů
Název práce v češtině: Slévání rozdílných verzí textových souborů
Název v anglickém jazyce: Merging of Different Text File Versions
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2005
Datum zadání: 11.11.2005
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce se vytvořit program pro porovnávání a slévání několika verzí adresářového stromu. Hlavní částí bude porovnání a slévaní jednotlivých souborů, které byly detekovány jako rozdílné v různých verzích. Program bude podporovat zobrazení rozdílů v textových souborech a jejich zvýraznění pomocí barevného označení a grafických svorek. Program by měl být navržen tak, aby byl v budoucnu dobře rozšiřitelný, zvláště o možnost porovnávat i jiné typy souborů.
Seznam odborné literatury
1) WinDiff: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tools/tools/windiff.asp
2) Jeff Prosise: Programming Windows With MFC, Microsoft Press 1999
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK