Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biophysical studies of membrane transport proteins from Nramp/MntH family and their function
Název práce v češtině: Studium membránových transportních proteinů z rodiny Nramp/MntH a jejich funkce pomocí biofyzikálních metod
Název v anglickém jazyce: Biophysical studies of membrane transport proteins from
Nramp/MntH family and their function
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: RNDr. Jan Krůšek, CSc.
  doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
 
 
Konzultanti: RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK