Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulace bitvy robotů
Název práce v češtině: Simulace bitvy robotů
Název v anglickém jazyce: Robot Battle Simulation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Adámek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2005
Datum zadání: 11.11.2005
Datum a čas obhajoby: 31.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2008
Oponenti: RNDr. Roman Vaculín, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit soubor programů pro simulace bitvy robotů. Dvě základní části tohoto souboru jsou simulátor a prostředí pro vývoj robotů.

Vývoj robotů probíhá ve dvou fázích: v první fázi se pomocí GUI naspecifikuje "hardware" robota: zbraně, vybavení, apod. V druhé fázi je potřeba naprogramovat inteligenci robota: prostředí pro tyto účely poskytuje editor kódu a automatický generátor rozhraní, která je třeba implementovat.

Simulátor umožňuje vytvořit instance robotů, graficky zobrazuje jejich bitvu a dále zobrazuje textové informace o stavu robotů (poškození, zásoba munice, atd.). Součástí simulátoru je i editor bitevního pole.

Kromě samotné implementace je nejdůležitějším úkolem návrh událostí, kterými je robot řízen (každé události odpovídá jedna metoda, implementací těchto metod je dáno chování/inteligence robota) a dále návrh rozhraní simulátoru, které je k dispozici robotům.
Seznam odborné literatury
G. Weiss: Multiagent Systems. MIT Press, 1999.

S. Franklin: Autonomous Agents as Embodied AI. Cybernetics and Systems, special issue on Epistomological Issues in Embodied AI, 28:6 (1997) 499-520.

The Robocode Project, http://robocode.sourceforge.net/
Předběžná náplň práce
Simulace bitvy robotů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK