Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Weighted inequalities for Hardy-type operators and their application in the Interplation Theory
Název práce v češtině: Váhové nerovnosti pro operátory Hardyova typu a jejich
aplikace v teorii interpolací
Název v anglickém jazyce: Weighted inequalities for Hardy-type operators and their application
in the Interplation Theory
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Krbec, DrSc. DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem diplomanta bude seznámit se s hlubokými klasickými i moderními metodami charakterizace váhových nerovností pro integrální a supremální operátory Hardyho typu, rozšířit současné znalosti v této oblasti o nové poznatky a aplikovat je v teorii interpolací, například na prostory, jejichž normy jsou dány pomocí K-funkcionálů různých prostorů funkcí.
Seznam odborné literatury
C. Bennett a R. Sharpley: Interpolation of Operators, Princeton, 1988,

R.A. Adams: Sobolev Spaces, Princeton, 1975,

A. Kufner, O. John, S. Fučík: Function Spaces, Leyden, 1977

soubor článků Y. Saghera a P. Shvartsmana,

další soudobá časopisecká literatura
Předběžná náplň práce
Jde o téma z pomezí funkcionální a reálné analýzy. Studium a následný výzkum se bude týkat prostorů funkcí, K-funkcionálů, integrálních a supremálních operátorů a váhových nerovností.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK