Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Thermal Convection in Terrestrial Planetary Mantles
Název práce v češtině: Termální konvekce v pláštích terestrických těles
Název v anglickém jazyce: Thermal Convection in Terrestrial Planetary Mantles
Klíčová slova: numerické simulace, plášťová konvekce, termální vývoj, geoid a topografie, post-perovskit
Klíčová slova anglicky: numerical simulations, mantle convection, thermal evolution, geoid and topography, post-perovskite
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:02.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: RNDr. Pavel Hejda, CSc.
  RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK