Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Program pro tisk not
Název práce v češtině: Program pro tisk not
Název v anglickém jazyce: Music typesetting program
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsahem projektu je vytvořit program pro tisk notového zápisu z MIDI-souboru.

Po otevření MIDI souboru si uživatel vybere, které stopy/kanály se budou tisknout,
případně které se mají zobrazit do jedné notové osnovy.
Z MIDI souborů se využijí všechny informace a metadata využitelná pro tisk (předznamenání apod.)

Uživatel bude mít možnost přidávat další notové osnovy, editovat noty a pomlky, měnit notové klíče, předznamenání, nastavovat předtaktí, upravovat značky pro pedály, legata apod. Program by měl zvládnout všechny používané typy hudebních značek.

Noty se budou moci tisknout buď jako jedna notová osnova zalomená podle šířky stránky, nebo všechny party zarovnané pod sebou do partitury. Tisk bude splňovat všechny tradiční konvence na zarovnání metadat na stránce i na zarovnání not i dalších symbolů v osnovách.
Seznam odborné literatury
[1]: Common Music Notation - dokumentace k projektu.
http://ccrma.stanford.edu/software/cmn/cmn/cmn.html
[2]: D.Taupin, R.Mitchell, A.Egler: MusiXTEX, 2005
http://icking-music-archive.org/software/musixtex/musixdoc.pdf
[3]: dokumentace k jazyku C# a platformě .NET
Předběžná náplň práce
Program pro tisk notového zápisu z MIDI-souboru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK