Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Complex diffractive structures for surface plasmon resonance sensors
Název práce v češtině: Komplexní difraktivní struktury pro senzory s povrchovými plazmony
Název v anglickém jazyce: Complex diffractive structures for surface plasmon resonance sensors
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:24.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Ivan Richter, Dr.
  prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK