Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Booleovy algebry a teorie 1. řádu.
Název práce v češtině: Booleovy algebry a teorie 1. řádu.
Název v anglickém jazyce: Boolean algebras and first order theories.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Josef Mlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 12.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:12.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2006
Oponenti: RNDr. Petr Pajas, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámit se s potřebnými pojmy z teorie Booleových algeber a matematické logiky.

Charakterizovat algebry definovatelných množin konkretních teorií, a to aritmetických, teorií uspořádání a dalších.

Zabývat se vztahy mezi vlastnostmi teorií (modelů) a vlastnostmi jejich Lindenbaumových algeber.
Seznam odborné literatury
Literatura:

Monk, D, ed., Handbook of Boolean Algebras, NHPC 1989

Hodges, W., Shorter Model Theory, Cambridge Univ. Press, 1997
Předběžná náplň práce
Cílem práce je nalézt algebry konkretních teorií a zabývat se vztahy mezi vlastnostmi teorií (modelů) a vlastnostmi jejich Lindenbaumových algeber.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK