Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vizualizace algoritmů
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vizualizace algoritmů
Název práce v češtině: Vizualizace algoritmů
Název v anglickém jazyce: Algorithm Visualisation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Senft, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit knihovnu objektů v jazyce Java, která bude umožňovat vizualizaci algoritmů. Knihovna bude obsahovat třídy reprezentující datové struktury a operace nad nimi, které bude vhodným způsobem graficky znázorňovat. Ačkoliv je obecnost a rozšiřitelnost důležitá, doporučuji zaměřit se na konkrétní třídu algoritmů například algoritmy základního kurzu programování nebo metody beztrátové komprese dat.
Seznam odborné literatury
Projekt Algovision, http://kam.mff.cuni.cz/~ludek/Algovision/Algovision.html

JaGrLib - educational library for computer graphics, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/JaGrLib/

net.datastructures - http://net3.datastructures.net/

JDSL - http://www.jdsl.org/
Předběžná náplň práce
Knihovna tříd v jazyce Java, umožnující vizualizaci algoritmů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK