Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuková aplikace zpracování databázových transakcí
Název práce v češtině: Výuková aplikace zpracování databázových transakcí
Název v anglickém jazyce: Courseware for Database Transaction Processing
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem BP je návrh a implementace aplikace pro výuku zpracování databázových transakcí. Důraz je kladen jednak na zahrnutí algoritmů, jednak na jejich prezentaci pro potřeby výuky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK