Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Neúplná rodina, náhradní rodinná péče
Název práce v češtině: Neúplná rodina, náhradní rodinná péče
Název v anglickém jazyce: Incomplete Family and Supplementary Family Care
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Vedoucí / školitel: PhDr. ThDr. Blanka Strašíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2005
Datum zadání: 20.01.2005
Datum a čas obhajoby: 12.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2006
Oponenti: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK