Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium elektromagnetických vln hvizdového modu v plazmatu magnetosféry Země
Název práce v jazyce práce (slovenština): Studium elektromagnetických vln hvizdového modu v plazmatu magnetosféry Země
Název práce v češtině: Studium elektromagnetických vln hvizdového modu v plazmatu magnetosféry Země
Název v anglickém jazyce: Electromagnetic whistler-mode waves in the plasma environment of the Earth‘s magnetosphere
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 08.01.2014 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:16.10.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 08.01.2014
Oponenti: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
  prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK