Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologie horní hranice oblačnosti konvektivních bouří z pohledu meteorologických družic
Název práce v češtině: Morfologie horní hranice oblačnosti konvektivních bouří z pohledu meteorologických družic
Název v anglickém jazyce: Cloud-top morphology of convective storms as observed by meteorological satellites
Klíčová slova: konvektivní bouře, studený prstenec, studené-U/V, přestřelující vrchol, paralaxa
Klíčová slova anglicky: convective storm, cold ring, cold-U/V, overshooting top, parallax
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Český hydrometeorologický ústav (32-CHMU)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Setvák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 02.09.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2015
Oponenti: RNDr. Petr Pešice, Ph.D.
  RNDr. Alois Sokol, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK