Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Symbolické derivace funkce jedné reálné proměnné
Název práce v jazyce práce (slovenština): Symbolické derivace funkce jedné reálné proměnné
Název práce v češtině: Symbolické derivace funkce jedné reálné proměnné
Název v anglickém jazyce: Symbolic derivations of functions with a single real variable
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2005
Datum zadání: 14.11.2005
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Oponenti: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce bude vytvořit program na symbolické derivování funkce jedné reálné proměnné s možností využívání parametrů. Kromě derivací bude program schopen zjednodušovat výrazy a funkce. Program bude také schopen funkci vykreslovat, a to pomocí upravené epsilonové metody.
Program bude schopen kontrolovat syntaktickou správnost výrazů, bude v základní variantě podporovat použití binárních operací +,-,*,/,^, unárních operací a goniometrických funkcí, je vhodné uvažovat i o rozšíření o absolutní hodnotu, exponenciálu a logaritmus. Program by měl rozpoznat i něktoré základní konstanty jako ?, e apod.
Samozřejmou součástí zadání je i požadavek na komfortní a příjemné uživatelské rozhraní.
Seznam odborné literatury
P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995
Předběžná náplň práce
Práce navazuje na ročníkový projekt.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK