Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektromagnetické vlny v pásmu VLF pozorované družicí DEMETER
Název práce v češtině: Elektromagnetické vlny v pásmu VLF pozorované družicí DEMETER
Název v anglickém jazyce: VLF Electromagnetic Wavs Observed by DEMETER
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 03.09.2009 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2009
Oponenti: RNDr. Vladimír Fiala, CSc.
  Dr. Jacques Zlotnicki
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK