Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Application of Software Components in Operating System Design
Název práce v češtině: Aplikace softwarových komponent pro návrh operačního systému
Název v anglickém jazyce: Application of Software Components in Operating System Design
Klíčová slova: operační systémy, mikrojádro, multiserver, HelenOS, architektura softwaru, softwarové komponenty, formalní verifikace
Klíčová slova anglicky: operating systems, microkernel, multiserver, HelenOS, software architecture, software components, formal verification
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Řešitel: Mgr. Martin Děcký, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 22.09.2015 14:45
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2015
Oponenti: Dr. Björn Döbel
  Michal Sojka
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK