Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Přístupy počítačového vnímání hudebních nahrávek
Název práce v češtině: Přístupy počítačového vnímání hudebních nahrávek
Název v anglickém jazyce: Approaches to computer cognition of musical recordings
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladan Majerech, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2005
Datum zadání: 22.11.2005
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prostudovat aktuální stav literatury věnované zpracování zvukového signálu a počítačovému vnímání hudby. Řešitel by měl jednotlivé přístupy analyzovat z hlediska jejich možného propojení, diskutovat jejich slabiny, případně silné stránky. Jednotlivé přístupy by měly být implementovány pro účely experimentu, výskladný kód (s daty) bude k dispozici z důvodu dokumentace experimentu, nikoli jako ucelené prostředí pro práci se zvukovým signálem. Experimenty by měly být prováděny na běžných hudebních nahrávkách, nikoli na uměle připravených vstupních datech.
Seznam odborné literatury
Klapuri, A.: "Signal Processing Methods for the Automatic Transcription of Music", PhD. thesis, Tampere 2004
Syrový V.: "Hudební akustika", AMU 2003
Proceedings of DAFx (International Conference on Digital Audio Effects) 1999-2005
Proceedings of MIREX (Music Information Retrieval Evaluation eXchange) 2005
Temperley, D.: "The Cognition of Basic Musical Structures", MIT Press 2001
Eronen, T.: "Automatic Musical Instrument Recognition", MSc. thesis, Tampere 2001
Master, A. S.: "Bayesian Two Source Modeling for Separation of N Sources from Stereo Signals", CCRMA DSP Seminar, 2003
Hainsworth, S., Macleod M.: "Onset Detection in Musical Audio Signals", 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK