Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Parametrizovaná složitost v teorii grafů
Název práce v češtině: Parametrizovaná složitost v teorii grafů
Název v anglickém jazyce: Paramterized complexity in graph theory
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2005
Datum zadání: 28.11.2005
Datum a čas obhajoby: 11.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:11.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student nastuduje teorii parametrizované složitosti, prostuduje dostupné články o parametrizované složitosti vybraných problémů z teorie grafů (napr. nezávislost, klikovost, reprezentovatelnost jako geometrické grafy apod.) a zaměří se na zkoumání složitosti ve speciálních třídách grafů (především z hlediska geometrických reprezentací).
Seznam odborné literatury
R.G. Downey, M.R. Fellows: Parametrized complexity, Springer, 1997, ISBN 0-387-94883-X

R. Downey, M. Fellows, F. Dehne: Parametrized and Exact Computation, LNCS 3162, Springer 2004, ISBN 3-540-23071-8

aktuální časopisecká literatura podle dohody s vedoucím práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK