Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování úrokových sazeb na finančních trzích
Název práce v češtině: Modelování úrokových sazeb na finančních trzích
Název v anglickém jazyce: Moddeling of interest rates at the financial markets
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 19.04.2012 15:40
Datum odevzdání elektronické podoby:23.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.04.2012
Oponenti: Jan Vejmělek
  RNDr. Stanislav Keprta, Ph.D.
 
 
Konzultanti: RNDr. Monika Laušmanová, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK