Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zlatý řez
Název práce v češtině: Zlatý řez
Název v anglickém jazyce: Golden Section
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2005
Datum zadání: 07.11.2005
Datum a čas obhajoby: 30.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2006
Oponenti: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka prostuduje literaturu, ovládne program DesignCAD. Na základě prostudované literatury vypracuje text určený učitelům k dalšímu vzdělávání v rámci řešených rozvojových projektů na KDM MFF UK.
Seznam odborné literatury
Vincent, R.: Geometrie du nombre d'or. Chalangan Edition, 2002
Šrubař, J.: Fibonacciova posloupnost a posloupnosti příbuzné. Diplomová práce. MFF UK, 2002
DesignCAD - Pro 2000. Manuál. Via Grafic, 1998
Předběžná náplň práce
Fibonacciova posloupnost. Zlatý řez jako dělení úsečky na dvě vhodné části. Konstrukce zlatého řezu. Gnómon v geometrii. Užití zlatého řezu v malířství.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK