Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Supported Phospholipid Bilayers and their Interactions with Proteins Studied by Ellipsometry, Atomic Force Microscopy and Confocal Fluorescence Microscopy
Název práce v češtině: Podporované fosfolipidové dvojvrstvy a jejich interakce s proteiny studovaná pomocí elipsometrie, mikroskopie atomových sil a konfokální fluorescenční mikroskopie
Název v anglickém jazyce: Supported Phospholipid Bilayers and their Interactions with Proteins Studied by Ellipsometry, Atomic Force Microscopy and Confocal Fluorescence Microscopy
Klíčová slova: lipidové membrány, antimikrobiální peptidy, fluorescenční korelační spektroskopie, difúze molekul
Klíčová slova anglicky: lipid membranes, antimicrobial peptides, fluorescence correlation spectroscopy, molecular diffusion
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV)
Vedoucí / školitel: prof. Martin Hof, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 07.03.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.03.2012
Oponenti: doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.
  doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK