Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Function of Magnesium Ions in the Formation of Biologically-Active Nucleic Acids Structures
Název práce v češtině: Úloha hořečnatých iontů při formování biologicky aktivních struktur
nukleových kyselin
Název v anglickém jazyce: Function of Magnesium Ions in the Formation of
Biologically-Active Nucleic Acids Structures
Klíčová slova: Ramanova spektroscopie, hořčík, polyA, polyU, polydA, polydT, duplex, triplex
Klíčová slova anglicky: Raman spectroscopy, magnesium, polyA, polyU, polydA, polydT, duplex, triplex
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 09.03.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:20.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.03.2011
Oponenti: Mgr. Vlastimil Mašek, Ph.D.
  prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK