Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium precipitačních dějů ve slitinách na bázi Mg resp. Al
Název práce v češtině: Studium precipitačních dějů ve slitinách na bázi Mg resp. Al
Název v anglickém jazyce: Study of precipitation processes in Mg- or Al-based alloys
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2006
Datum zadání: 20.02.2006
Datum a čas obhajoby: 30.03.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:20.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK