Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hyperbolické systémy zákonů zachování
Název práce v češtině: Hyperbolické systémy zákonů zachování
Název v anglickém jazyce: Hyperbolic systems of conservation laws
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2005
Datum zadání: 22.11.2005
Datum a čas obhajoby: 25.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:22.11.2005
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s problematikou hyperbolických systémů PDR, metodami jejich řešení, zejména metodou Youngových měr. Bude studovat řešitelnost hyperbolických systémů touto metodou, případně dalšími metodami využívajícími techniku slabých konvergencí.
Seznam odborné literatury
L.C. Evans: Partial Differential Equations, AMS, 1998.

Y. Lu: Hyperbolic conservation laws and the compensated compactness method, Chapman and Hall, 2003.

J. Malek, J. Necas, M.Rokyta, M. Ruzicka: Weak and Measure-valued Solutions to Evolutionary PDE, Chapman and Hall, 1996.

D. Serre: Systems of Conservation Laws, Part I and II, Cambridge Univ. Press, 1999.

J. Smoller: Shock Waves and Reaction Diffusion Equations, Springer-Verlag, 1983.
Předběžná náplň práce
Seznámení s problematikou hyperbolických systémů PDR, metodami jejich řešení, zejména metodou Youngových měr. Studium řešitelnosti hyperbolických systémů touto metodou, případně dalšími metodami využívajícími techniku slabých konvergencí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK