Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experimentální studium elektronových vlastností systému RT1- xT, xAl
Název práce v češtině: Experimentální studium elektronových vlastností systému RT1-
xT, xAl
Název v anglickém jazyce: Experimental study of the electronic properties of the RT1-xT'xAl system
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2006
Datum zadání: 30.01.2006
Datum a čas obhajoby: 23.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:30.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.02.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK