Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhodná procházka
Název práce v jazyce práce (slovenština): Náhodná procházka
Název práce v češtině: Náhodná procházka
Název v anglickém jazyce: Random Walk
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2005
Datum zadání: 03.11.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Náhodná procházka po celočíselné přímce bude zkoumána kombinatoricky (princip reflexe), její asymptotické vlastnosti pak metodami matematické teorie pravděpodobnosti. Připojeny budou numerické a grafické ilustrace. Práce by měla vrcholit důkazem zákonu arku sinu.
Seznam odborné literatury
Zvára, K., Štěpán, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2003.
Štěpán, J.: Teorie pravděpodobnosti. Matematické základy. Academia, Praha, 1984.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK